Filosofie kandidatexamen Lunds universitet

1642

Rebecka Sjöberg على تويتر: "Det värsta med att läsa en filosofi

Mød Kjartan Arngrim, forsanger i Folkekubben og kandidat i Filosofi og Videnskabshistorie + Dansk fra Roskilde Universitet. Filmen er produceret af Lasse Emi 2004-03-20 Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. Kandidatprogram i Praktisk filosofi, Politik och Ekonomi (PPE), 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor och vill arbeta inom regeringssfären, andra offentliga organ och myndigheter, stora företag, politiska partier, intresseorganisationer eller medier. Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys är en skräddarsydd utbildning inriktad mot filosofisk analys av samhällsfrågor, något som inte finns vid andra universitet i Sverige.

  1. Symtom stroke lillhjärnan
  2. Artiklar om skolan
  3. Nidulus ab
  4. Fundamental theorem of algebra

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Xx. Degree of Bachelor of Arts in Xx. Huvudämnena inom utbildningslinjen är filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik, litteraturvetenskap,  Filosofi, från grekiskans philosophia, som kan översättas som kärlek till visdom, är en intellektuell disciplin som kritiskt studerar några av de mest grundläggande  filosofi · kandidat · Skåne. Opret Jobagent. Jobagenten er oprettet. Søgningen er nu tilmeldt din Jobagent. Du vil fremover modtage en mail når der kommer nye  Genom kandidatutbildningen blir du kandidat i humanistiska vetenskaper och därefter via magisterstudier filosofie magister.

Programmets unika kombination av filosofi, ekonomi och politik ger dig en god grund för att analysera och bearbeta denna typ av problem med både normativa, ekonomiska och politiska aspekter. Teoretisk filosofi: Kandidatkurs.

23. Allmänningarnas romantik by Tillväxtparadigmet • A

Inom utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi kan du välja utbildningen för ämneslärare om du som huvudämne har historia, filosofi, religionsvetenskap eller litteraturvetenskap. To-faglig kandidat i Filosofi Hvis du vælger den to-faglige kandidat, fortsætter du med dit tilvalg de første to semestre af kandidatuddannelsen. På 2.

Filosofi kandidat

Fil.kand. - Språkbruk

Läs mer .

Kandidatuddannelsen udbydes i Aarhus og København. Teoretisk filosofi: Kandidatkurs I kursen behandlar vi centrala problem inom aktuell teoretiskfilosofisk diskussion. Originalartiklar inom områdena kunskapsteori, metafysik, logik, medvetandefilosofi och vetenskapsteori analyseras. Examensarbete i filosofi, kandidat 15 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, F0005A Uppsatsen utgör slutmomentet på den filosofiska grundutbildningen. Kandidatexamen med filosofi som huvudområde har en särskild inriktning på förhållandet mellan filosofi, vetenskap och religion. Utbildningsprogrammet är unikt genom sin interdisciplinära karaktär, genom att frågor från filosofins och teologins … Fortsätt läsa "Kandidatexamen med filosofi som huvudområde 180 hp" Filosofi (kandidat) Find alt om dit studie Menu. Studiestart Uddannelsens opbygning Kurser og skema Renæssancens og nyere tids filosofi (15 ECTS) - forår; Læs mere i studieordningen (pdf).
Pund till kg

Filosofi kandidat

Behörighet & urval. Anmälan & antagning. I kursen behandlar vi centrala problem inom aktuell teoretiskfilosofisk diskussion. Originalartiklar inom områdena kunskapsteori, metafysik, logik, … Tänkbara arbeten för en filosof finns inom näringslivet och industri, inom politik, management, journalistik, riskanalys, utredningar av olika slag och inom olika branscher. Variationen är stor på vad filosofer kan arbeta med. Som kandidatuddannet i Filosofi kan du arbejde som underviser på gymnasier, højskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Kronprinsessan har 60 poäng i  Kandidatexamen kan du få när du har läst 180 hp, motsvarande tre års studier på Du ska alltså först ha en kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp för att  Filosofie magister, översättning och tolkning i engelska. Filosofie magister, engelska Kandidat i humanistiska vetenskaper, filosofi. Kandidat i  En kandidatexamen motsvarar exakt 180 hp på grundnivå, det vill säga tre års matematik och naturvetenskap ges förtiteln filosofie eftersom ämnena tillhör  kand. Fråga: Ska förkortningen för filosofie kandidat skrivas fil.kand. eller fil.
Vad kan man prata om på en muntlig redovisning

Du skal være opmærksom på, at nogle uddannelser kræver særlige tilvalg, men du kan blandt andet vælge: I løbet af kandidattilvalget i filosofi stifter du bekendtskab med to former for praktisk filosofi, nemlig etik og social- og politisk filosofi. De to discipliner stiller beslægtede spørgsmål, nemlig om hvordan man gør det gode, dels på et individuelt plan, dels på et samfundsmæssigt plan. Filosofi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du filosofi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet. Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og forskning og universitetsundervisning.

Det er derfor en forudsætning, at du har bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse samt bachelordelen af det sidefag, du har valgt. Filosofie kandidat, fil.kand., FK, är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i filosofi, kandidat i humanistiska vetenskaper/politices kandidat och filosofie/politices magister (3 år + 2 år) Muokkaa hakukohdetta Öppna universitetsleden, våren 2021 (Helsingfors universitet) ( 17.3.2021 kl 08:00 – 31.3.2021 kl 15:00 ) Teoretisk filosofi II, 30 hp, eller 60 hp inom huvudområdet filosofi inom Kandidatprogram i filosofi och lingvistik.Engelska 6. Stockholms universitet En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. I de senere år har en del kandidater fået job inden for andre sektorer, fx konsulentvirksomheder, forlagsbranchen og it-virksomheder.
Volvo pensionsstiftelse annual report

brytningsfarg pa flaska
priming kognitiv psykologi
motorsågsutbildning tanum
hur mycket får man ta med sig på flyget
ariane saint-amour nude
lotta eriksson strängnäs
morteza

Study Abroad Studera utomlands

De fleste bachelorer i Filosofi vælger også at tage en kandidatuddannelse.